UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Thông điệp Laudato Si gợi cảm hứng cho giới trẻ Công giáo Pakistan

Hội thảo thảo luận cách hành động bảo vệ môi trường

Ngày 6 tháng 7 năm 2016

Thông điệp Laudato Si gợi cảm hứng cho giới trẻ Công giáo Pakistan

Ảnh: diocesemontreal.org

Caritas và ban mục vụ giới trẻ đứng ra tổ chức hội thảo ở Lahore, tìm cách để người Công giáo Pakistan có thể đáp ứng lời mời gọi trong thông điệp về môi trường của Đức Thánh cha Phanxicô “hãy chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta” (Laudato Si).

Được Cha Jahnzeb Iqbal và Father Liam O’Callaghan hướng dẫn, các bạn trẻ Công giáo Pakistan tham dự hội thảo khám phá các cách khác nhau để chăm sóc môi trường.

Hội thảo thảo luận các biện pháp thiết thực như cách trồng cây, bảo vệ nguồn nước và cách để tránh lãnh phí.

Cha O’Callaghan nói thông điệp của Đức Thánh cha sẽ sớm được dịch ra tiếng Urdu, quốc ngữ Pakistan.

Trong thông điệp, Đức Thánh cha Phanxicô phê phán chủ nghĩa tiêu thụ và phát triển vô trách nhiệm và ngài chỉ ra rằng thế giới cần có trách nhiệm với khủng hoảng môi trường một cách thực tế.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng