UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Dự án Gieo hạt giống hy vọng

Ngày 11 tháng 7 năm 2016

Dự án giúp phục hồi cộng đồng vốn bị tàn phá bởi cơn bão Haiyan từ ý tưởng của Dòng Chúa Cứu Thế.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 5 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 28 tháng 9 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng