UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Dự án Gieo hạt giống hy vọng

Ngày 11 tháng 7 năm 2016

Dự án giúp phục hồi cộng đồng vốn bị tàn phá bởi cơn bão Haiyan từ ý tưởng của Dòng Chúa Cứu Thế.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng