UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chia sẻ thông tin cộng đồng

Ngày 18 tháng 7 năm 2016

UNDP giúp người dân Lào, nhất là người dân ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công việc của bản thân mình … cho cộng đồng bằng Radio.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 5 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng