UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chia sẻ thông tin cộng đồng

Ngày 18 tháng 7 năm 2016

UNDP giúp người dân Lào, nhất là người dân ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công việc của bản thân mình … cho cộng đồng bằng Radio.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng