UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Hội nghị Dòng Tên châu Á-Thái Bình Dương ưu tiên môi trường

Hội nghị các bề trên Dòng Tên ở Hàn Quốc cam kết hỗ trợ bảo tồn trái đất

Ngày 29 tháng 7 năm 2016

Hội nghị Dòng Tên châu Á-Thái Bình Dương ưu tiên môi trường

Các tu sĩ Dòng Tên phản đối đặt căn cứ quân sự trên đảo Jeju. Ảnh: sjapc.net

Hội nghị các bề trên Dòng Tên vùng châu Á-Thái Bình Dương mỗi hai năm đã được tổ chức trên đảo Jeju, Hàn Quốc với lời cam kết hỗ trợ bảo tồn trái đất và và hệ sinh thái.

Hội nghị diễn ra từ 18-22/7, các thành viên thảo luận về hoạt động mục vụ của Dòng Tên trong vùng. Các bề trên nói sống hòa hợp với môi trường là vấn đề cấp thiết.

Các ngài đặt ưu tiên việc khơi lên nhận thức về hệ sinh thái và môi trường, xin Chúa ban cho và giáo dục trẻ em biết những vấn nạn môi trường.

Các bề trên cũng chia sẻ những hoạt động làm sao tìm cách giải quyết vấn đề di dân và đường hướng thực hiện mục vụ cho giới trẻ.

21 thành viên lắng nghe bài chia sẻ của ông Peter Kang U-il từ Cheju về việc phản đối đặt căn cứ hải quân trên đảo Jeju. Ngày tiếp theo, các tham dự viên sẽ thăm làng của Gangjeong gần trụ sở căn cứ hải quân.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng