Kitô hữu gia tăng ở Myanmar

Số lượng người theo đạo Kitô ở Myanmar gia tăng đáng kể, theo số liệu cuộc điều tra dân số của Liên Hiệp Quốc, tổ chức WorldWatch Monitor cho biết.

“Hiện tại Kitô hữu chiếm 6.2% dân số Myanmar – hơn 3 triệu người – so với 4.9% trong lần điều tra dân số cụ thể sau cùng tiến hành năm 1983”, báo cáo nói dựa trên số liệu của cuộc điều tra bổ xung về Dân số và Nhà ở năm 2014 do Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc tiến hành.

Người theo đạo Hindu tăng nhẹ nhưng các tôn giáo khác kể cả Phật giáo, số lượng tín hữu giảm, báo cáo nói.

Số lượng người theo đạo Phật giảm 1% kể từ năm 1983, nhưng hầu hết 88% dân số được xác định theo Phật giáo, phần dân số còn lại theo các tôn giáo khác, báo cáo cho biết.

Cuộc điều tra dân số của Liên Hiệp Quốc cho thấy một nửa trong 3 triệu người theo đạo Kitô sống ở các bang Shan, Kachin và Chin. Trong con số đó, 85% dân số ở bang Chin xác nhận họ là Kitô hữu.