Nghiên cứu về các giáo phận được nhà nước tài trợ

Những khám phá của cuộc nghiên cứu dài 3 năm được nhà nước tài trợ về các giáo phận Công giáo tại Trung Quốc được tiết lộ tại một diễn đàn học thuật ở thành phố Trịnh Châu diễn ra từ ngày 18-19/7.

Trung tâm Nghiên cứu Kitô giáo tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS), Bắc Kinh, và Viện Nghiên cứu Văn hóa Tôn giáo tại đại học Anyang Normal, Hà Nam, đồng tổ chức sự kiện này.

Giáo sư Liu Zhiqing, giám đốc Viện Nghiên cứu Văn hóa Tôn giáo, trình bày vắn tắt về báo cáo “Lịch sử phát triển và tình hình hiện nay của các giáo phận trong Giáo hội Trung Quốc”.

“Cho đến nay chưa có nhiều ấn phẩm bằng tiếng Trung Quốc hay tiếng nước ngoài, trình bày một cuộc nghiên cứu có hệ thống về các giáo phận Công giáo tại Trung Quốc. Chỉ có thông tin sơ lược về chủ đề này trong các ấn phẩm nói về lịch sử Giáo hội”, Liu phát biểu với ucanews.com.

“Công việc của chúng tôi là nghiên cứu lịch sử, phân tích tình hình hiện nay và lên kế hoạch cho tương lai”, ông nói.

Từ khi quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Vatican bị cắt đứt sau vụ trục xuất vị khâm sứ Tòa Thánh năm 1951, Vatican tiếp tục dùng cơ cấu giáo phận được thành lập năm 1946. Cơ cấu này được cộng đồng Giáo hội “bí mật” công nhận, cộng đồng này không chịu phục tùng Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CCPA).

Theo nguyên tắc Giáo hội độc lập, cộng đồng Giáo hội “công khai” được chính quyền công nhận bắt đầu thay đổi thẩm quyền của một số giáo phận từ thập niên 1980. Chẳng hạn, 4 giáo phận được sát nhập thành giáo phận mới Quảng Tây năm 2002 và 3 giáo phận trong tỉnh An Huy được sát nhập thành giáo phận An Huy năm 2001.

Có một số trường hợp Vatican bằng lòng chấp nhận sự thay đổi của Bắc Kinh. Chẳng hạn trường hợp chính quyền Trung Quốc xem Đức Giám mục Qu Ailin của Hồ Nam là giám mục của toàn tỉnh Hồ Nam. Vatican chấp thuận cho ngài làm giám mục của Trường Sa, thủ phủ tỉnh, và đồng thời bổ nhiệm ngài làm giám quản tông tòa của 8 giáo phận còn lại trong tỉnh Hồ Nam.

Báo cáo của Liu đề nghị việc điều chỉnh ranh giới giáo phận nên dựa trên các nguyên tắc sau: tôn trọng truyền thống của Giáo hội về các giáo tỉnh, các tổng giám mục và giáo hạt; cải thiện cơ cấu quản lý; xem xét vai trò của CCPA, cơ cấu cơ bản của một giáo phận, các giám mục còn sống và mới bổ nhiệm; cũng như vai trò quyết định của các giám mục trong sự phát triển Giáo hội, có thể ảnh hưởng đến tình hình ổn định xã hội.

Diễn đàn Trịnh Châu là sự kiện thứ hai được Trung tâm Nghiên cứu Kitô giáo của CASS và Viện Nghiên cứu Văn hóa Tôn giáo đồng tổ chức. Hai viện này đồng tổ chức một hội thảo về lịch sử Kitô giáo tại Trung Quốc tháng 10 năm ngoái.

“Lâu nay công tác nghiên cứu về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc tương đối chậm chạp. Chúng tôi đang cố gắng thành lập một diễn đàn để cải thiện”, Liu nói. Ông hy vọng các diễn đàn như thế sẽ ảnh hưởng đến chính sách của nhà nước về vấn đề tôn giáo.