UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Giúp nông dân nghèo đầu tư vào nông nghiệp

Ngày 15 tháng 8 năm 2016

Hiệu qủa của chương trình giúp đỡ những gia đình nông dân nghèo ở Myanmar công cụ và cách thức làm nông để cải thiện cuộc sống của họ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng