Tất cả người dân Banladesh phải chống lại chủ nghĩa khủng bố

Người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội Bangladesh phải bài trừ sử dụng bạo lực mang danh nghĩa tôn giáo, Giám mục Sebastian Tudu của Dinajpur nói hôm 13-8.

“Bangladesh là quốc gia đa tôn giáo và đa văn hóa, vì thế mọi người cần đứng lên cùng nhau chống lại thành phần cực đoan tôn giáo và tình trạng hỗn loạn đe dọa hòa bình và hòa hợp”, Giám mục Tudu phát biểu trong hội thảo ở miền bắc Rangpur, Bangladesh. Gần đây, ở đất nước đa số Hồi giáo này nổi lên các hành động bạo lực và khủng bố Hồi giáo.

“Con người và tôn giáo bình thường không ủng hộ xâm hại và giết chóc mang danh nghĩa tôn giáo”, ngài nói.

Cảnh sát Bangladesh tổ chức hội thảo với gần 8000 người tham dự kể cả các lãnh đạo Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo và cộng đồng Kitô giáo.

“Thiên Chúa kêu gọi chúng ta yêu thương lẫn nhau, làm điều tốt cho người khác và giúp đỡ mọi người làm theo lẽ phải”, Giám mục Tudu, chức sắc của Hội đồng Giám mục Bangladesh nói.

“Trách nhiệm của chúng ta là chống lại các ý thức hệ gây hại cho người dân và đưa những người đang đi trên con đường lầm lỗi trở về”, ngài nói.