UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em của gia đình nghèo

Ngày 22 tháng 8 năm 2016

Tổ chức ‘Babe Cafes’ và các tình nguyện viên sức khỏe trợ giúp các gia đình nghèo kiểm soát tốt hơn vấn đề dưỡng cho trẻ em ở Indonesia.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng