Các giám mục thúc đẩy đa nguyên cho chính sách giáo dục mới

Hội đồng Giám mục Ấn Độ (CBCI) phản hồi ý kiến cho dự thảo chính sách giáo dục, nói rằng chính phủ cố tình bỏ quên đóng góp của Kitô giáo và ủng hộ tư tưởng Ấn giáo.

Giám mục Theodore Mascarenhas, tổng thư ký của CBCI công bố 11 trang tài liệu phản hồi chính sách tại cuộc họp báo hôm 19-8 ở New Delhi.

“Chúng tôi không đồng tình vấn đề – đa nguyên, quyền hiến pháp của người thiểu số và quyền của người đẳng cấp thấp nhất (dalits) và người dân tộc”, giám mục nói.

Chức sắc giáo hội đệ trình tài liệu chi tiết những vấn đề không đồng thuận với chính sách giáo dục mới. Phản ứng đến sau khi dự thảo Chính sách Giáo dục Quốc gia mới được đưa lên trang mạng của chính phủ để lấy ý kiến công chúng trước khi hoàn chỉnh.

Các giám mục Ấn Độ chỉ trích nhiều mặt bản dự thảo của chính phủ, gồm cả nỗ lực giới thiệu môn toán theo cách cổ xưa (theo kinh Veda), môn yoga và nhấn mạnh di sản của Ấn giáo tổ tiên.

Họ lên án dự thảo được biên soạn không có đóng góp của những người bị tác động trực tiếp đó là sinh viên, các bậc cha mẹ và các thừa sai đạo Kitô, những người đi tiên phong trong lãnh vực giáo dục với hơn 25.000 cơ sở giáo dục Kitô giáo ở đây.

Đức Giám mục Mascrenhas nói “giáo dục không áp đặt một dạng văn hóa lên bất cứ ai. Chúng ta có văn hóa người Ấn và văn hóa khác. Chính quyền phải nhận biết không nền văn hóa nào bị áp chế nhưng phải cho nó không gian”.

Phê bình chính phủ đặt nặng di sản cổ của Ấn giáo trong bản dự thảo, Giám mục Mascarenhas nói, “Ấn Độ là quốc gia thế tục. Do đó không nhất thiết công việc của nhà trường là dạy các vấn đề chính của tôn giáo”.