Được cứu rỗi là cơ hội, đừng lãng phí

Thiên Chúa không có yêu cầu gì nhưng cánh cửa chờ đợi cho sự cứu độ thì hẹp, đây là một phần trong thông điệp Đức Thánh cha gởi đến những người Công giáo tập trung ở Quảng trường Thánh Phêrô trong giờ nguyện Kinh Truyền tin hôm 21-8.

“Thiên Chúa không có yêu cầu gì, Ngài luôn luôn sẵn sàng chào đón mọi người không phân biệt”, Đức Thánh cha Phanxicô nói trong thông điệp chủ đề cứu rỗi đời đời, Đài phát thanh Vatican cho biết.

Đề cập đến Tin mừng, Đức Giáo hoàng nói cửa cứu độ thì hẹp nhưng cùng một lúc cửa có thể mở cho mọi người. Ngài cũng nói, chính Chúa Giêsu là cửa.

“Thiên Chúa cho chúng ta rất nhiều cơ hội để chúng ta tự cứu mình và bước vào cánh cửa của cứu rỗi”, Đức Thánh cha nói.

“Cánh cửa cứu rỗi này là cơ hội, đừng để lãng phí: chúng ta không cần nói chuyện cao siêu về sự cứu rỗi như những người nghi ngờ Đức Kitô, nhưng chúng ta phải nắm lấy cơ hội để được cứu độ. Bởi vì đến lúc cần thiết ‘Thiên Chúa trỗi dậy và khóa cửa’ như đã được đề cập trong Tin mừng”, ngài nói.

“Nhưng nếu Chúa nhân lành và yêu chúng ta thì tại sao người lại đóng cửa – Chúa sẽ đóng cửa vào thời điểm đúng đắn? Bởi vì cuộc đời của chúng ta không phải là trò chơi hay vở kịch trên tivi; cuộc đời của chúng ta là đời sống thật sự và phải đạt được mục tiêu quan trọng: cứu rỗi đời đời”.