UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 9 tháng 9 năm 2016

Chúng ta là con chiên lạc nhưng Chúa sẽ vác chúng ta trên vai đưa về nhà. Chúng ta là đồng tiền bị mất nhưng Chúa sẽ tìm ra và giữ trong tay. Và Chúng ta là đứa con hoang đàng nhưng Chúa vẫn mong chờ chúng ta trở về.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật tuần này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng