UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Hỗ trợ xã hội cho những người bị nhiễm HIV

Ngày 12 tháng 9 năm 2016

Người bị nhiễm HIV ở Ấn Độ tìm thấy sự hữu ích của chương trình bảo vệ xã hội dành cho những người như họ.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng