Xóa nạn lao động trẻ em

Divya, 15 tuổi cùng với các bạn và được sự hỗ trợ của UNDP thực hiện chương trình vận động xóa nạn lao động trẻ em ở Ấn Độ. Cô bé nói “Mọi người nghĩ không thể xóa nạn lao động trẻ em ở Ấn Độ nhưng tôi sẽ chứng minh nạn này sẽ kết thúc”.