UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Xóa nạn lao động trẻ em

Ngày 10 tháng 10 năm 2016

Divya, 15 tuổi cùng với các bạn và được sự hỗ trợ của UNDP thực hiện chương trình vận động xóa nạn lao động trẻ em ở Ấn Độ. Cô bé nói “Mọi người nghĩ không thể xóa nạn lao động trẻ em ở Ấn Độ nhưng tôi sẽ chứng minh nạn này sẽ kết thúc”.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng