UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Sách cho trẻ em

Ngày 17 tháng 10 năm 2016

Chương trình cung cấp 40 đến 50 ngàn cuốn sách cho trẻ em ở những vùng xa xôi hẻo lánh của Indonesia nhằm giúp các em mở mang kiến thức.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng