Đức Hồng y Bo tán thành báo cáo của UCAN về quyền tự do tôn giáo

Cuốn sách On the Edge do UCA News phát hành phản ánh rõ tình trạng thù hận tôn giáo và là một lời cảnh báo kịp thời, đừng làm tổn hại quyền tự do lương tâm, Đức Hồng Y Charles Maung Bo của Yangon nói.

“Với tôi cuốn sách này là ‘đại hiến chương’ về tự do tôn giáo ở châu Á”, Đức Hồng Y Bo phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách On the Edge ở Yangon hôm 14-10. Cuốn sách này sẽ giúp người ta hiểu rõ về nhu cầu tự do tôn giáo, ngài nói.

On the Edge là báo cáo đầu tiên trong loạt báo cáo hàng năm về tình trạng đàn áp tôn giáo giữa các tôn giáo trong khu vực bởi chính quyền và bởi các tôn giáo với nhau. Cuốn sách do Cha Michael Kelly, S.J., giám đốc điều hành UCAN, biên tập.

Cuốn “On the Edge nói lên sự thống khổ của châu Á – mẹ đẻ của các tôn giáo lớn như Ấn giáo, Phật giáo, Jaina giáo, Hồi giáo và Do thái giáo và quyền tự do tin và đi theo lương tâm của mỗi người trong việc xác định đức tin là một quyền vốn có nhưng bị những kẻ bất lương và chính phủ trong các xã hội thần quyền cũng như các chế độ dân chủ xâm phạm”, ngài nói.

Báo cáo đầu tiên tập trung vào Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Trung Quốc và Việt Nam.

“Báo cáo được phát hành kịp thời, nghiên cứu kỹ, kể lại những câu chuyện đau lòng của những người sống xót sau các vụ bất khoan dung tôn giáo”, đức tổng giám mục của Yangon phát biểu.

Trong phần dùng tài liệu chứng minh các làng Kitô hữu nghèo khổ ở Pakistan, lời tường thuật về các cuộc bạo động chống Kitô hữu ở Ấn Độ, cảnh khốn khổ của các Kitô hữu thầm lặng ở Trung Quốc, những câu chuyện cảm động đau lòng của người Rohingya ở Myanmar, tình trạng bất khoan dung tôn giáo nổi lên ở Bangladesh, vai trò của các tu sĩ cực đoan ở Sri Lanka và Myanmar, sự đầu độc lòng thù hận trong quốc gia khoan dung Indonesia, “cuốn sách kể về những cảnh rơi nước mắt, đổ vỡ và tính kiên cường của các tôn giáo thiểu số bị đàn áp,” ngài bình luận.

“Những bóng mây đen của sự hận thù đang tập trung ở châu Á. Những kẻ buôn bán vũ khí đã gieo rắc hận thù. Sự đóng góp to lớn của cuốn sách này là phản ánh được sự hận thù đó”, ngài nói.

“Nạn diệt chủng xảy ra ở những nơi tự do tôn giáo bị cấm đoán. Giết người hiện diện ở những nơi tự do tôn giáo không được coi trọng. Đây là lúc chúng ta cần lên tiếng,” đức hồng y nói.

“Vì vậy, cuốn On the Edge là một lời cảnh báo đúng lúc.”

Tự do tôn giáo là quyền theo đuổi đức tin và cuốn sách đề cập đến một số vấn đề như quyền thờ phượng, tôn kính, hành đạo, thể hiện và rao giảng, ngài nhận xét.

“Do đó, cuốn On the Edge là một vỏ bọc thép bảo vệ hòa bình và công lý. Tôi mong muốn tất cả Kitô hữu sẽ đọc cuốn sách này để hiểu được Giáo Hội Công Giáo hết sức quan ngại về tình trạng xói mòn quyền cơ bản này,” Đức Hồng Y Bo kêu gọi.