Người Công giáo Hồng Kông lo lắng về những quy định mới của bầu cử

Giáo phận Hồng Kông sẽ cử 10 người Công giáo tham gia ủy ban bầu cử bỏ phiếu bầu tân Trưởng Đặc khu vào năm 2017, nhưng một số người lo lắng về những quy định mới.

Người Công giáo địa phương lo rằng giáo phận có quá nhiều quyền lực để chọn lọc ứng viên tham gia trong tổng cộng 50 đại diện tôn giáo trong ủy ban bầu cử gồm 1.200 thành viên.

Từ khi Anh quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc năm 1997, giáo phận từ chối cử đại diện tham gia bầu cử vì giáo phận không đồng ý với hệ thống một ủy ban nhỏ lại đại diện cho 7 triệu người dân Hồng Kông.

Hôm 14-10, giáo phận thông báo những quy định dành cho người Công giáo tham gia ủy ban như trước đây. Người Công giáo nào muốn làm đơn tham gia cần phải nộp một số giấy tờ xác minh lý lịch, nếu có hơn 10 đơn thì sẽ bỏ phiếu rút thăm.

Người nộp đơn cần nộp “[1] bản sao chứng minh thư, [2] bản sao giấy rửa tội, [3] bằng chứng có quan hệ gắn bó với Giáo hội Công giáo”, theo thông báo.

Tuy nhiên, theo quy định mới, yêu cầu thứ ba phải được chứng minh bằng “tài liệu nêu rõ là thành viên của một hội đoàn giáo dân/ tổ chức Giáo hội, hay tham gia một chương trình đào tạo, hay một dịch vụ phục vụ giáo xứ hay giáo phận, một thư do cha xứ viết xác nhận người nộp đơn có quan hệ với giáo xứ, v.v.”.

Stephen Sui, sinh viên đại học, cho biết những yêu cầu này mang lại quá nhiều quyền lực cho giáo phận. “Những quy định mới trong cuộc bầu cử lần này thật sự làm người ta lo lắng giáo phận sẽ đóng vai trò chủ động trong việc chọn lọc ứng viên tham gia”, anh nói.

Theo linh mục Lawrence Lee, chưởng ấn giáo phận, có thể hiểu rằng một người Công giáo có “quan hệ gắn bó” với Giáo hội sẽ tốt hơn một người chỉ tham dự Thánh lễ hai lần một năm. “Nếu bạn không thể cung cấp bằng chứng về mối quan hệ gắn bó, xin lỗi nhé, bạn không đủ tư cách”, ngài nói.

Không phải giáo phận có bổn phận thêm vào các quy định mới vì Quy định bầu cử Trưởng Đặc khu nêu rõ thành viên cộng đồng tôn giáo phải có mối quan hệ thích đáng, Sui nói.

“Theo ý này, bất kỳ người nào đã được rửa tội đều đáp ứng được các yêu cầu này trừ khi họ bị vạ tuyệt thông”, sinh viên này nói thêm.

Nếu một người Công giáo không tham gia một hội đoàn trong giáo xứ hay Giáo hội, thì khó mà có được các giấy tờ giáo phận yêu cầu. Vì thế, làm như thế này là để chọn lọc, Sui nói.

“Điều này đặc biệt bất lợi cho những người khó có thời gian đi lễ vì họ phải làm việc và còn cho những giáo dân trẻ thích đi đây đi đó hơn và thích theo bạn bè đến các giáo xứ khác”, Sui nói.

Lina Chan, thư ký điều hành Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận, nói quan điểm của Sui là công bằng.

“Thông báo của giáo phận nhấn mạnh họ sẽ chỉ chịu trách nhiệm thẩm tra lý lịch Công giáo của ứng viên và trình danh sách cho chính quyền. Giáo quyền muốn có các ứng viên là người Công giáo hành đạo”, Chan nói.