Giáo hội cần công nhận tiếng nói của giới trẻ Á châu

Không có gì hợp thời hơn cho Giáo hội Công giáo, nhất là ở châu Á, một thượng hội đồng sẽ thảo luận vị thế của người trẻ.

Báo cáo Tình trạng dân số thế giới năm 2014 của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cho biết có 1,8 tỷ người trẻ Á châu, tuổi từ 10-34.

Ấn Độ có số người trẻ nhiều nhất với 356 triệu, theo sau là Trung Quốc với 269 triệu, Indonesia có 67 triệu, Pakistan có 59 triệu và Bangladesh có 48 triệu.

Trong bài giảng tại Thánh lễ kết thúc Ngày Giới trẻ châu Á lần thứ 6 hồi tháng 8-2014, Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi những người trẻ tham dự ở Seoul, Hàn Quốc “hãy giống như Chúa Kitô, Ngài đáp trả mọi lời cầu xin ngài giúp đỡ bằng tình yêu, lòng thương xót và nhân ái”.

Đức Thánh cha nói người trẻ là hiện tại và tương lai của Giáo hội.

Giới trẻ châu Á không chỉ là niềm hy vọng của Giáo hội và xã hội trong tương lai, mà còn là hiện tại nữa. Họ có sáng kiến, cởi mở để thay đổi, và đón nhận thái độ hướng tới vô số niềm tin tôn giáo và đa dạng văn hóa là những mặt mạnh của họ.

Tài năng và năng lực của giới trẻ, nếu được hướng dẫn và định hướng đúng đắn, có thể là nguồn lực to lớn chữa lành trong một lục địa bị chia rẽ bởi chênh lệch về kinh tế giữa người giàu có và người nghèo, tranh chấp chính trị nội bộ và sự nổi loạn của các nhóm khởi nghĩa chống lại chính quyền của họ.

Xung đột ở nhiều nơi của châu Á đôi khi bị đổ lỗi do những khác biệt về tôn giáo và văn hóa. Tình liên đới nơi người trẻ dựa trên lòng nhân phổ biến bất chấp tôn giáo, văn hóa và vị thế xã hội có thể đóng góp sức mạnh thúc đẩy tình hiệp nhất nơi người trẻ châu Á.

Đó là lý do tại sao Đức Phanxicô ước mong Giáo hội phải “đồng hành với người trẻ trên các nẻo đường đời sống của họ hướng tới sự trưởng thành để, qua một quá trình phân định, họ có thể khám phá mục tiêu cuộc đời họ và nhận ra mục tiêu đó bằng niềm vui, mở ra cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với con người, và tích cực tham gia vào việc xây dựng Giáo hội và xã hội” là đáng ca ngợi.

Người Công giáo Á châu mong muốn các lãnh đạo giáo hội của chúng ta nhấn mạnh những vấn đề sau tại thượng hội đồng:

Vai trò không thể thiếu của người trẻ như là những Kitô hữu trong việc xây dựng một xã hội công bằng và nhân văn;

Trách nhiệm Kitô giáo căn bản của người trẻ trong đời sống xã hội và chính trị của xã hội;

Sự dấn thân Kitô giáo căn bản của người trẻ để làm việc vì một cuộc sống kinh tế công bằng cho tất cả;

Trách nhiệm Kitô hữu của giới trẻ trong công cuộc đối thoại với và hợp nhất tất cả mọi dân tộc của mọi nền văn hóa, tôn giáo và ý thức hệ chính trị;

Sự tham gia rõ rệt và sôi nổi hơn của giới trẻ trong việc xây dựng giáo hội, trong các quyết định quan trọng đối với đời sống và sứ mạng của giáo hội, và thậm chí trong cơ cấu phẩm trật của giáo hội.

Đây là một số trong các kỳ vọng mà chúng tôi muốn đưa vào trong các cuộc thảo luận tại thượng hội đồng các giám mục Công giáo tại Vatican năm 2018.

Danh sách của chúng tôi có thể không bao trùm hết mọi vấn đề, nhưng đây là những điểm quan trọng được vạch ra cho người trẻ để lên tiếng trong giáo hội và tác động trong xã hội nếu có cơ hội đảm trách các vai trò lãnh đạo.

Bonifacio Tago Jr. là phó chủ tịch các chương trình đại học và giáo sư triết học tại Đại học Good Samaritan ở thành phố Cabanatuan, Philippines. Ông hiện đang học tiến sĩ Thần học về đời sống thánh hiến tại Học viện Đời sống thánh hiến châu Á.