Tiến trình bầu cử gây lo lắng cho người Tin Lành Hồng Kông

Việc chỉ định các đại diện Tin Lành vào cuộc bầu cử người điều hành Hồng Kông đã gây nên tranh cãi do một cuộc rút thăm may rủi mới gần đây mà một số người cho là không công bằng.

Một số người Tin Lành vừa chỉ trích việc thay đổi từ bầu cử chung sang tổ chức bốc thăm may rủi cho cuộc bỏ phiếu sắp tới để chọn người điều hành Hồng Kông nhiệm kỳ thứ 5 bởi 1.200 thành viên Ủy ban bầu cử (EC) vào tháng Ba năm tới. Họ nói việc tổ chức rút thăm sẽ thiên vị một số nhóm Tin Lành – như các nhóm lớn – hơn các nhóm khác. Một người chỉ trích thậm chí đã tuyệt thực để phản đối hình thức bẩu chọn mới này.

Hội đồng Kitô giáo Hồng Kông (HKCC), một tổ chức đại kết của các hội thánh Kitô giáo ở Hồng Kông, đã có được 33 ứng viên từ một cuộc rút thăm để vào Ủy ban bầu cử trong tổng số 579 người đăng ký trong vòng đầu hôm 30-10.

Các giáo hội Tin Lành có 10 ghế trong 60 ghế thuộc khu vực phụ tôn giáo của EC, vốn cũng có 10 ghế cho mỗi tôn giáo đại diện là Công giáo, Đạo giáo, Phật giáo, Hồi giáo và Khổng giáo.

Mục sư Po Kam-cheong, tổng thư ký của HKCC, lưu ý rằng hội đồng đã luôn cố gắng để có sự công bằng nhưng nói thêm rằng “sẽ không bao giờ có một mô hình công bằng hoàn toàn”.