Đức Thánh cha thúc giục chung tay hành động chống biến đổi khí hậu

Đức Thánh cha Phanxicô nhấn mạnh những thách thức do suy thoái môi trường gây ra trong khi thúc giục cộng đồng thế giới thực thi Hiệp định Paris được ký kết năm ngoái trong thông điệp gửi hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đài Vatican đưa tin.

“Tình trạng suy thoái môi trường hiện nay có quan hệ chặt chẽ với suy thoái con người, đạo đức và xã hội mà chúng ta không may trải qua hàng ngày, thách thức tất cả chúng ta, mỗi người trong chúng ta có vai trò và năng lực riêng, và quy tụ chúng ta lại nơi đây với ý thức trách nhiệm và nhận thức mới”, Đức Thánh cha Phanxicô nói trong thông điệp gửi tham dự viên hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc diễn ra tại thành phố Marrakech của Morocco từ ngày 7-19/11.

Đức Thánh cha nói Hiệp định Paris chứng tỏ “sự thừa nhận rõ ràng sự thật khi đối mặt những vấn đề phức tạp như biến đổi khí hậu, hành động cá nhân và/hay quốc gia không còn phù hợp, nhưng cần có sự hưởng ứng của tập thể có trách nhiệm thật sự nhắm đến hợp tác xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta”.

Hiệp định Paris có hiệu lực vào ngày 4-11 và cho đến nay đã được 109 quốc gia thông qua. Mục tiêu của hiệp định là chuyển nền kinh tế toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo.