Giáo viên được kêu gọi truyền cảm hứng cho học sinh

Một giám mục kêu gọi giáo viên giáo dục học sinh sống tốt và làm việc vì lợi ích chung nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam.

“Giáo viên cần truyền cảm hứng cho học sinh sống tốt và làm điều tốt”, Đức Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo của Xuân Lộc, chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, phát biểu trong thư gửi giáo viên trên cả nước nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam, 20-11.

Đức cha Đạo thúc giục họ giáo dục học sinh “cư xử cách chân thật và đạo đức, hành động lương thiện và tránh làm điều ác”.

Ngài nói Đức Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của những việc làm nhỏ nhưng ngay thẳng.

“Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; và ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn”, ngài nói.

Để có thái độ chân thật và tấm lòng nhân hậu đồng cảm với những đau khổ của nhân loại, Đức cha Đạo nói học sinh cần giáo viên giúp đào tạo về các giá trị nhân văn trong một xã hội đang chán nản thất vọng về những cảnh gian lận, tham nhũng và bất công.

Ngài nói học sinh đang chịu nhiều áp lực học hành, các em phải học mọi ngày kể cả Chủ nhật “các em cũng không có nhiều thời gian để ở bên gia đình và chu toàn bổn phận đức tin của mình”.

Đức cha Đạo mong ước xã hội lành mạnh và mọi người sống trong hòa bình.

Người ta có thể tin cậy lẫn nhau nếu có trái tim nhâu hậu và thái độ ngay thẳng, ngài nói thêm.