Đức Thánh cha kéo dài năm lòng thương xót qua bí tích hòa giải

Thừa nhận và chia sẻ Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa là một phần lâu dài trong đời sống Kitô hữu vì thế các sáng kiến được thực hiện trong Năm Lòng Thương Xót đặc biệt này phải được tiếp tục, CNS trích lời Đức Thánh cha Phanxicô.

“Lòng thương xót không thể chỉ là một sự việc đơn lẻ trong đời sống của Giáo hội được”, Đức Giáo hoàng viết trong tông thư “Lòng thương xót và nỗi khốn cùng” được ngài ký ngày 20-11 khi kết thúc Năm Lòng Thương Xót.

Việc Giáo hội Công giáo tập trung vào Lòng thương xót của Thiên Chúa phải được tiếp tục bằng việc từng cá nhân có những hành động về sự tử tế, hỗ trợ người nghèo, và nhất là khuyến khích người Công giáo tham gia vào bí tích hòa giải và tạo điều kiện cho họ dễ dàng làm điều đó, ngài viết.

Trong tông thư, Đức Phanxicô cho biết ngài chính thức cho phép vĩnh viễn tất cả các linh mục ban ơn xá giải cho những ai xưng thú tội phá thai. Trong khi nhiều giám mục trên thế giới và hầu hết tất cả các giám mục ở Hoa Kỳ thường ban quyền này cho các linh mục, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban hành điều này cho toàn thế giới trong Năm Thánh năm nay.