Hàng trăm người Công giáo nộp đơn để được chọn bầu lãnh đạo Hồng Kông

Số đơn của người Công giáo Hông Kông nộp để được chọn vào ủy ban bầu Trưởng quan hành chính thứ năm của Hồng Kông phá vỡ kỷ lục.

Ủy ban bầu cử xác nhận hôm 19 tháng 11 rằng 60 vị trí sẽ được dành cho 6 tôn giáo chính đó là Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Khổng giáo, Hồi giáo, Tin Lành và Lão giáo. Những người được chọn có đủ tư cách để bầu cho vị trí đứng đầu Hồng Kông, ngày cuối cùng để bầu là 26 tháng 3 năm 2017.

10 vị trí dành cho người Công giáo được chọn lựa trong 318 ứng viên, tăng gấp bảy lần so với đợt bầu cử năm 2012.

Từ khi Hồng Kông được Anh Quốc trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997, giáo phận chỉ việc xác nhận danh tính của người Công giáo nộp đơn và đưa danh sách tên cho chính quyền. Giáo hội từ chối vai trò trong cuộc bầu cử vì không đồng tình với hệ thống, một ủy ban nhỏ với 1.200 người đại diện cho 7 triệu dân Hồng Kông.

“Không hề có cải cách chính trị gì từ 2014 và chính quyền làm cho người dân nghĩ rằng hệ thống bầu cử giống như bầu cử chung chung, tôi nghĩ chúng ta phải làm điều gì đó tích cực để thu hút sự chú ý của người dân trong việc bầu cử hơn là chỉ phản đối nó”, Kris Leung, ứng viên được chọn nói với ucanews.com.

Leung, thành viên của nhóm hoạt động xã hội của Công giáo Rosary, không trông chờ gì ở người sẽ đứng đầu Hồng Kông. “Ông ta sẽ không phải là người thay đổi hay ngăn cản những chuyện bất hợp lý ở đây”, ông nói.

“Đây là lần đầu tiên vị trí quan trưởng hành chính được bầu sau Phong trào Dân chủ Dù vàng năm 2014”. Tôi tin rằng nhiều người dân muốn tham gia vào ủy ban bầu cử vì họ không muốn ông Lương Chấn Anh tiếp tục là người đứng đầu”, Law Wai-chung ứng viên Công giáo bị thất bại trong việc nộp đơn để được chọn nói.

Hội đồng Kitô hữu Hồng Kông, cơ quan đại diện cho các Giáo hội Kitô ở Hồng Kông nhận được 579 đơn cho 10 vị trí dành cho Giáo hội Tin Lành.

“Tôi cố gắng đấu tranh với hệ thống từ bên ngoài nhưng tôi không đi quá xa. Toàn xã hội bị ảnh hưởng bởi quyết định của nhóm nhỏ và tình trạng này đã được sắp sẵn. Nếu chúng tôi không cố gắng thay đổi, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân và thế hệ kế tiếp”, Law, người hoạt động mục vụ có ba người con nói.

Tuy nhiên, số lượng kỷ lục người đăng ký làm ủy ban công lý và hòa bình Giáo hội Công giáo thất vọng.

Hầu hết trong 300 người không nói tại sao họ lại muốn tham gia vào ủy ban bầu cử. Người dân có thể nghĩ người Công giáo đã thay đổi lập trường về cuộc bầu cử”, Jackie Hung thành viên của ủy ban nói.

“Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm người Công giáo không nên tham gia vào cuộc bầu cử không công bằng khi phần lớn người dân bị loại ra”, bà nói.