Việt Nam thông qua bộ luật tôn giáo gây tranh cãi

Quốc hội nhà nước cộng sản Việt Nam thông qua bộ luật về các hoạt động tôn giáo vốn còn nhiều bất đồng gây ra các phản ứng mạnh mẽ từ phía các tôn giáo.

Luật Tôn giáo và Tín ngưỡng đã được thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016, đây là bộ luật đầu tiên qui định về các hoạt động tôn giáo từ khi Việt Nam thống nhất vào 1975.

Bộ luật sẽ có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2018, qui định các thủ tục pháp lý và các điều kiện liên quan đến tôn giáo và những người theo tôn giáo. Các nhóm đức tin sẽ phải đăng ký với chính quyền và thông báo cho họ biết các hoạt động và chính quyền có quyền chấp nhận hay bác bỏ.

Luật cho phép những người bị giam giữ hay cầm tù được “mang thánh thư và bày tỏ đức tin”. Các tổ chức tôn giáo có thể được hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, từ thiện và xuất bản.

Các hoạt động tôn giáo bị cấm bao gồm các hoạt động vi phạm an ninh quốc gia, gây phương hại đến đạo đức xã hội và chia rẽ dân tộc.

Chính quyền Việt Nam hiện nay công nhận 39 tổ chức tôn giáo của 13 tôn giáo với 24 triệu tín đồ.

Nhà nghiên cứu kỳ cựu về tôn giáo không muốn nêu tên ở Hà Nội, cho biết luật “tập trung vào việc quản lý tôn giáo hơn là đáp ứng các yêu cầu về tôn giáo của người dân”. Các tôn giáo phải được đối xử công bằng như với các tổ chức chính trị xã hội khác, ông nói thêm.

Luật có những điều khoản rất mơ hồ làm người ta lo lắng nó sẽ bị lạm dụng. Ví dụ, các nhóm tôn giáo phải đăng ký với chính quyền và sinh hoạt ở “những nơi hợp pháp”. Một điểm không rõ nữa là cho phép các tôn giáo tham gia vào các hoạt động giáo dục trong khi luật giáo dục cấm các hình thức, nội dung mang tính tôn giáo.

Một linh mục Công giáo ở Sài Gòn nói luật “nhắm kiểm soát các hoạt động tôn giáo”. Các tín hữu cũng là công dân, do đó các quyền của họ cũng phải được bảo đảm theo pháp luật.

“Một luật riêng biệt cho tôn giáo là không cần thiết và đây cho thấy sự phân biệt rõ ràng, coi tôn giáo như là đối thủ cần phải bị kiểm soát”, ngài nói với điều kiện giấu tên.

Đảng cộng sản muốn kiểm soát tôn giáo bởi vì họ e ngại các lãnh đạo tôn giáo có nhiều uy tín và có nhiều ảnh hưởng hơn giới chức chính quyền, vị linh mục nói thêm.

Khi Quốc hội nhóm họp chương trình kéo dài cả tháng để thông qua bộ luật, Hội đồng Liên tôn giáo Việt Nam đã phát hành thông cáo phản đối.

“Là lãnh đạo tinh thần đấu tranh cho các tôn giáo có quyền độc lập, quyền con người và quyền dân sự, chúng tôi phản đối bộ luật dự thảo, chính quyền cộng sản sử dụng Quốc hội như là công cụ để thông qua và áp đặt”, 27 thành viên của hội đồng đại diện cho Kitô giáo, Phật giáo, cao Đài và Hòa Hảo lên tiếng.

Nhiều đại diện của hội đồng đã phải chịu cảnh đàn áp khi họ đấu tranh cho tự do tín ngưỡng.

Cha Nguyễn Văn Lý, người đi đầu trong việc ủng hộ dân chủ và tự do tôn giáo mới được thả vào tháng Năm sau 8 năm bị chính quyền cộng sản cầm tù.

Hội đồng nói rằng các nhóm tôn giáo và tín hữu không bắt buộc phải tuân thủ luật mới.

“Chấp nhận luật này nghĩa là tiếp tục ủng hộ chính thể độc đài”, thông cáo nói.