Ân sủng, chứ không phải tiền bạc, chỉ dẫn chọn lựa cuộc sống

Bởi vì “chiếc áo dòng không làm nên thầy tu”, nên khấn khó nghèo không đương nhiên có nghĩa là một người tận hiến sống vô tư với của cải vật chất và liên đới với người nghèo được, CNS trích lời Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Thực vậy, “thói giả hình của những người nam nữ tận hiến sống như người giàu sang sẽ làm tổn thương lương tâm của tín hữu và gây thiệt hại cho Giáo hội”, Đức Giáo hoàng nói trong thư gửi cho những người quản lý các dòng tu.

Khấn khó nghèo và không có tài sản cá nhân sẽ không thực hiện được lời khấn này “nếu dòng tu của tôi cho phép tôi quản lý hoặc hưởng thụ tất cả mọi hàng hóa mà tôi ước muốn có được”, ngài nói với các tu sĩ đang ở Rôma tham dự hội nghị về tài chính và đời sống tu trì.

Ân sủng nền tảng hay lý tưởng của một dòng tu không phải là “đứng yên hoặc cứng nhắc”, Đức Thánh cha nói. Thay vào đó, các thành viên trong dòng phải liên tục nhìn vào thế giới và giáo hội và phân định cách mà Thiên Chúa muốn ân sủng nguyên thủy đó được sống trong thế giới ngày nay với các nguồn lực con người và vật chất mà nhà dòng sở hữu.

Trong thế giới nói chung, nhưng nhất là trong đời sống tu trì, ngài nói, những gì người ta làm với tiền bạc thì không bao giờ trung dung được về mặt đạo đức: “Hoặc là góp phần xây dựng quan hệ công lý và liên đới hoặc là tạo ra các tình huống loại trừ và bác bỏ”.