UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 16 tháng 12 năm 2016

Là Thiên Chúa nhưng Ngài đến với chúng ta giản dị như một người bình thường để gần gũi, nâng đỡ chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật thứ tư của mùa Vọng tuần này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng