UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của tất cả chúng ta.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng