UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đức Thánh cha đề nghị các bạn trẻ Công giáo lên tiếng

Lá thư của Đức Thánh cha gởi đến các bạn trẻ lắng nghe phản hồi để chuẩn bị cho cuộc họp Thượng Hội đồng các Giám mục

Ngày 17 tháng 1 năm 2017

Đức Thánh cha đề nghị các bạn trẻ Công giáo lên tiếng

Đức Thánh cha Phanxicô chủ trì trong một buổi họp Thượng Hội đồng các Giám mục. Ảnh: heraldmalaysia.com

Đức Thánh cha Phanxicô đề nghị các bạn trẻ hãy cho ngài, các giám mục, các linh mục biết về niềm hy vọng, sự đấu tranh và ngay cả sự phê bình của họ.

Chuẩn bị cho cuộc họp của Thượng Hội đồng các Giám mục về giới trẻ, Đức Thánh cha viết thư gởi đến người trẻ nói rằng Giáo hội muốn “nghe tiếng nói của họ, những điều họ cảm thấy và về đức tin của họ, ngay cả nỗi nghi ngại và điều không hài lòng”.

“Hãy cất lên tiếng nói”, Đức Thánh cha nói với người trẻ. “hãy để tiếng nói các bạn vang vọng trong cộng đồng và để các vị chủ chăn được lắng nghe”.

Lá thư của Đức Thánh cha phát hành hôm 13 tháng 01 cùng với các tài liệu chuẩn bị cho thượng hội đồng. Tài liệu gồm hàng loạt các câu hỏi được trả lời bởi hội nghị các giám mục và các cơ quan của Giáo hội. Các phản hồi cùng với các thông tin về người trẻ là các vấn đề cơ bản trong tài liệu của thượng hội đồng.

Đức Giáo hoàng Phanxicô chọn “Người trẻ, đức tin và linh hướng của nhận thức” là chủ đề của thượng hội đồng sẽ được nhóm họp vào tháng 10 năm 2018.

Người trẻ có cơ hội đóng góp cho tài liệu làm việc của thượng hội đồng bằng cách gởi ý kiến vào mục “điều trông đợi và cuộc sống của họ” qua trang mạng www.sinodogiovani.va sẽ được đưa vào sử dụng vào ngày 01 tháng 03, Đức Giám mục Fabio Fabene, phụ tá thư ký của Thượng Hội đồng các Giám mục nói.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng