UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Môi trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi khai thác mỏ

Ngày 30 tháng 1 năm 2017

Những người nông dân ở làng Na Nong Bong, Thái Lan đã đấu tranh buộc công ty khai thác mỏ vàng, vốn gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sống ở đây, phải tạm dừng để xem xét lại.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng