UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Dòng Tên hướng chú ý của công chúng vào trẻ em di dân

Cuốn sách mới giúp hiểu biết nhiều hơn về những gì xảy ra với những đứa trẻ bị bỏ rơi

Ngày 3 tháng 2 năm 2017

Dòng Tên hướng chú ý của công chúng vào trẻ em di dân

Những gì xảy ra với con cái của lao động di dân là chủ đề của cuốn sách mới do Hội đồng châu Á Thái bình dương của dòng Tên xuất bản. Ảnh: Jimin Lai/AFP

Hội đồng châu Á Thái bình dương của dòng Tên (JCAP) vừa xuất bản một cuốn sách nhằm cung cấp sự hiểu biết rõ ràng hơn về những gì xảy ra với những đứa trẻ bị cha mẹ là những lao động di dân bỏ lại phía sau.

Trong cuốn sách có tựa Trẻ Em Bị Bỏ Lại và Khái Niệm Gia Đình, mạng lưới di dân của JCAP có năm bài báo mô tả viễn cảnh quốc gia đặc biệt – và cố gắng giải quyết các vấn đề mà những trẻ em này và gia đình các em đối mặt.

Hầu hết các tài liệu tập trung vào chính lao động di dân và thường bỏ qua con cái họ, JCAP cho biết.

Di dân là một mối quan tâm lớn về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa ở vùng châu Á Thái bình dương. Trung Quốc, Philippines, Việt Nam và Indonesia nằm trong số 25 nước dẫn đầu về số người di cư trên thế giới, trong khi Hồng Kông, Singapore, Úc và New Zealand thuộc nhóm 25 nước có số người nhập cư cao nhất trên thế giới.

“Di cư đã tạo ra khái niệm gia đình xuyên quốc gia, trong đó các hoạt động gắn liền với quan hệ cha mẹ và con cái hiện nay được tổ chức xuyên biên giới quốc gia”, Cha Benny Hari Juliawan, thư ký của JCAP về Mục vụ xã hội và điều phối viên di cư và là biên tập viên của cuốn sách mới này, cho biết.

Các bài báo trong cuốn sách cho thấy trạng thái nguyên thủy đang thay đổi nơi nhiều gia đình ở châu Á căn cứ vào làn sóng người di cư tìm việc làm. Trong khi các gia đình phải nhanh chóng tìm ra những cách thức mới mặc dù phải nỗ lực nhiều, thì các chính phủ lại chậm chạp trong việc tìm cách đáp ứng với môi trường mới.

“Quan tâm chính của họ vẫn chủ yếu là kinh tế và hạn chế tạo thuận lợi cho dòng chảy cung cầu lao động xuyên biên giới – Cha Juliawan cho biết – Ấn phẩm này hy vọng làm rõ các chiều kích di dân một cách khác biệt và nhân văn hơn, và khuyến khích các quan điểm và chính sách thỏa đáng”.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng