UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chấm dứt ngược đãi phụ nữ Á châu giúp việc nhà

Ngày 6 tháng 2 năm 2017

Phụ nữ Á châu làm công việc giúp việc nhà ở nước ngoài thường phải chịu rất nhiều sự ngược đãi về thể xác và tinh thần, thậm chí có những người thương tật suốt đời hay thiệt mạng.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng