UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Thừa sai người Ý có liên hệ mật thiết với Trung Quốc qua đời

Cha Fernando Galbiati cũng dạy thần học tại Chủng viện Thánh Linh ở Hồng Kông

Ngày 24 tháng 2 năm 2017

Thừa sai người Ý có liên hệ mật thiết với Trung Quốc qua đời

Người Công giáo Hồng Kông với Cha Fernando Galbiati (giữa) ở Ý năm 2003. Ảnh Giáo phận Hồng Kông.

Cha Fernando Galbiati, thừa sai người Ý có liên hệ mật thiết với Hông Kông và Trung Quốc qua đời ở miền bắc nước Ý hôm 18 tháng 02. Ngài 84 tuổi.

Cha Galbiati, thành viên Học viện Giáo hoàng cho các Sứ vụ ngoại quốc, lần đầu tiên đến Hồng Kông vào năm 1957. Ngài dạy thần học tại Học viện Thánh Linh ở Hồng Kông và làm Cha coi sóc giáo xứ nhiều năm.

Vị thừa sai người Ý có những đóng góp to lớn trong lãnh vực học thuật và xã hội trong đó gồm cả luận văn tiến sĩ về nhân vật Peng Pai, cha đẻ của Cộng sản Trung Quốc và chế độ cộng sản Hai-Lu-Feng Soviet ở Trung Quốc.

Hai-Lu-Feng là tên ngắn của hai quốc gia Haifeng và Lufeng theo mô hình cộng sản Liên Sô ở phía nam tỉnh Quảng Đông vốn là cái nôi của đức tin Công giáo đến vùng này từ thế kỷ 19.

Sau hàng thập niên ở Hồng Kông, Cha Galbiati từ nhiệm và đến Rôma vào năm 1999 để trở thành tổng thư ký của Hội Truyền giáo Giáo hoàng và thư ký của tổ chức Xã hội Quốc tế cho Loan tuyền Đức tin năm 2004.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng