UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Nông dân ở Thilawa bị tịch thu đất canh tác

Ngày 27 tháng 2 năm 2017

Những người nông dân ở Thilawa, Myanmar đang phải đối diện với việc đất đai họ canh tác qua hàng thế hệ bị tịch thu để làm các dự án phát triển kinh tế.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng