Xây dựng một tương lai không còn đe dọa hạt nhân

Các nhóm chống hạt nhân ở Hàn Quốc sẽ gửi bản phác thảo lộ trình phi hạt nhân cho tất cả các ứng viên tổng thống trước các cuộc bầu cử sắp tới sau khi có tin Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.

Tổ chức Catholic Solidarity Against Nuclear Energy và Energy Justice Action, một nhóm bảo vệ môi trường dân sự, thông báo chương trình xây dựng một “Hàn Quốc phi năng lượng hạt nhân”.

Họ đề xuất 10 nhiệm vụ ngắn hạn cho chính phủ mới, bao gồm thành lập một Ủy ban Năng lượng Quốc gia, không có nhà máy điện hạt nhân mới, đình chỉ các lò phản ứng hạt nhân cũ và sắp xếp lại mạng lưới điện sử dụng năng lượng tái tạo.

Họ còn đưa ra 5 nhiệm vụ trung hạn và dài hạn bao gồm hướng dẫn quản lý mới về chất thải hạt nhân, ngừng xuất khẩu năng lượng hạt nhân và khẳng định lại các nguyên tắc không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân.

Hai nhóm này sẽ thông qua lộ trình lần cuối dựa trên bản phác thảo sau khi tổ chức khảo sát các nhà hoạt động và công chúng, các buổi giải thích và hội kiến các chuyên gia.