UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chương trình Bảo vệ Trẻ em

Ngày 21 tháng 3 năm 2017

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cùng với chính quyền địa phương ở Ấn Độ thực hiện chương trình Bảo vệ Trẻ em nhằm giúp các em nhất là em nữ trong các gia đình trồng trà nghèo, ý thức được vị trí và quyền lợi của mình trong xã hội.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng