Đức Thánh cha kêu gọi trải nghiệm đích thực về Giáo hội

Thanh niên nam nữ có thể trải nghiệm đích thực về Giáo hội bằng cách đoàn kết và nhìn lại quá khứ, Đức Thánh cha Phanxicô nói với người trẻ Công giáo.

“Trải nghiệm đích thực về Giáo hội không giống như kiểu một nhóm người đồng ý nhóm họp, làm một việc gì đó rồi đường ai nấy đi”, Đức Thánh cha nói trong sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới 2017.

Sứ điệp được phát hành hôm 21-3 tại Vatican, tờ Catholic News Service đưa tin.

Năm nay và năm tới, Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ được tổ chức ở cấp địa phương, vào Chúa nhật Lễ Lá tại Vatican, và năm 2019 sẽ cử hành ở cấp quốc tế diễn ra tại Panama.

Để hướng đến tương lai Chúa đã chuẩn bị cho mình, người trẻ phải nhìn lại quá khứ và ghi nhớ tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong đời sống của chính mình, Đức Thánh cha nói.

“Tôi muốn nhắc nhớ các bạn rằng không có thánh nhân nào mà không có quá khứ cũng không có tội nhân nào mà không có tương lai”, ngài nói.

Mặc dù bác bỏ quan điểm cho rằng người trẻ “sao lãng và thiển cận”, Đức Thánh cha Phanxicô nói người trẻ ngày nay cần suy nghĩ về đời sống của mình để quyết định tương lai cho mình và không nên phụ thuộc vào các xu hướng văn hóa hiện nay vốn phản ánh sai sự thật hay thiếu chính xác.

Ngài giải thích mạng xã hội chỉ cung cấp một phần nhỏ thông tin về ký ức và quá khứ của một người và do đó hiếm khi “chuyển tải mục đích và ý nghĩa”.

Ngài còn cảnh báo về việc nghiên theo xu hướng xã hội đề cao hiện tại trong khi bác bỏ “mọi thứ do quá khứ để lại, chẳng hạn như định chế hôn nhân, đời sống thánh hiến và sứ mạng linh mục”, vốn thường bị xem là “lỗi thời và vô nghĩa”.