Kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận Bình Nhưỡng

Kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận Bình Nhưỡng là dịp cầu nguyện cho Bắc Triều Tiên nơi giáo phận từng một thời năng nổ truyền bá Phúc âm đang chịu đựng dưới chế độ độc tài.

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại nhà thờ chính tòa ở Seoul, Hàn Quốc, hôm 18-3. Đức Hồng y Andrew Yeom Soo-jung, giám quản tông tòa của Bình Nhưỡng, chủ tế Thánh lễ kỷ niệm cùng với các giám mục Hàn Quốc trong đó có Đức Tổng Giám mục Osvaldo Padilla, sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc.

Tham dự lễ kỷ niệm còn có khoảng 500 người thuộc giáo phận trước cuộc chiến 1950-1953.

Trong bài giảng lễ, Đức Hồng y Yeom nói: “Giáo phận Bình Nhưỡng trước đây vốn năng nổ truyền bá Phúc Âm, hiện nay đang bị lãng quên. Chủ nghĩa cộng sản và ngược đãi vẫn còn tiếp diễn là do chúng ta thiếu cầu nguyện”.

Đặc biệt năm nay là năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và báo trước về sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, “chúng ta hãy cầu nguyện cho các tín hữu đang chịu bách hại dưới chế độ cộng sản và cho những người trong giáo phận Bình Nhưỡng”, Đức Hồng y Yeom kêu gọi.

“Đây sẽ là điểm bắt đầu sám hối, cầu nguyện và tìm một nguồn hy vọng mới”, ngài nói thêm.

Tổng giáo phận Seoul, trông coi giáo phận Bình Nhưỡng, cho rằng hoạt động Công giáo ở Bắc Triều Tiên hiện nay chẳng qua chỉ là một chương trình diễn cho người nước ngoài xem do có sự chỉ trích ngược đãi tôn giáo. Tại Bắc Triều Tiên giáo phận Bình Nhưỡng chỉ tồn tại trên giấy tờ.