Bắc Hàn phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền

Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đang có những bước tiến gần hơn đến việc buộc Bắc Hàn phải chịu trách nhiệm với những hành động vi phạm nhân quyền, tổ chức Human Rights Watch (HRW) cho biết hôm 24 tháng 03.

Nghị quyết được thông qua hôm 24 tháng 03 sẽ làm cơ sở vững chắc để Liên Hiệp Quốc có thể truy tố những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của chính quyền Bắc Hàn.

Nghị quyết cũng là căn cứ quan trọng cho Cao ủy Nhân quyền (OHCHR) và cho cả các chuyên gia tội phạm quốc tế. Các chuyên gia có thể lên kế hoạch khả thi truy tố lãnh đạo và giới chức Bắc Hàn ra tòa về các hành vi vi phạm nhân quyền.

“Hội đồng Nhân quyền thống nhất lên tiếng lên án những hành động vi phạm nhân quyền tàn bạo và ủng hộ việc buộc lãnh đạo Bắc Hàn chịu trách nhiệm về cách hành động này”, John Fisher, giám đốc HRW ở Geneva phát biểu. “Sự ủng hộ mạnh mẽ nghị quyết cho thấy cam kết của cộng đồng quốc tế bảo đảm rằng người đứng đầu chính quyền Bắc Hàn, Kim Jong-un và giới chức vi phạm nhân quyền không thể thoát khỏi lưỡi gươm công lý”.

Các chuyên gia pháp luật của OHCHR văn phòng Seoul có thể tiếp cận thông tin từ các nhà nghiên cứu. Họ có thể xác định các chứng cứ, xem xét cấu trúc luật pháp của Bắc Hàn, đề ra các bước đi phù hợp để truy tố giới chức Bắc Hàn tội ngược đãi kể cả tội ác chống loài người.