Chiến dịch quyên góp từ thiện bị hoài nghi

Ngày quyên góp ủng hộ các nỗ lực cứu trợ của một hội từ thiện do Giáo hội quản lý tại Trung Quốc bị một số người Công giáo hoài nghi do đang được các tổ chức Giáo hội trực thuộc nhà nước ủng hộ.

Các giáo phận thuộc Giáo hội công khai tại Trung Quốc hiện đang kêu gọi người Công giáo ủng hộ Ngày Quyên góp Cứu trợ đầu tiên vào Chúa nhật Lễ Lá, 9-4.

Ngày từ thiện này là một sáng kiến của Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc ủng hộ chính quyền (CCPA) và hội đồng giám mục nhưng sẽ được tổ chức chung với Jinde Charities, tổ chức xã hội của Giáo hội tại Trung Quốc.

CCPA và hội đồng giám mục phát hành thông báo nói những nỗ lực cứu trợ trước đây cần được cải thiện và phác thảo cách thực hiện.

Tuy nhiên, sáng kiến gặp phải sự hoài nghi của những người Công giáo Trung Quốc vốn xem CCPA là công cụ chính quyền dùng để kiểm soát Giáo hội. Một số giáo dân xem Ngày Quyên góp Cứu trợ này “chỉ là một việc làm mang tính hình thức” giống như một màn trình diễn, chỉ mang tiếng xấu đến cho Jinde Charities, tổ chức phi chính phủ Công giáo cấp quốc gia đầu tiên được đăng ký tại Trung Quốc. Tổ chức này cộng tác chặt chẽ với các tổ chức Caritas ở một số nước.

Cha Joseph thuộc cộng đồng Giáo hội công khai nói có thể bề ngoài thông báo này nói về việc làm từ thiện nhưng ẩn ý bên trong là muốn tiếp tục nhấn mạnh vai lãnh đạo của CCPA đối với Giáo hội tại Trung Quốc.

Thông tin chi tiết

Thông báo nói CCPA và hội đồng giám mục đã cùng Jinde Charities thực hiện công tác cứu trợ hơn 20 năm qua.

“Nhưng những nỗ lực này mang tính bột phát thông qua các kênh không được thuận lợi và số lượng quyên góp hạn chế, nên cần mở rộng và cộng tác tốt hơn”.

Thông báo nói thêm Giáo hội Trung Quốc cần chuẩn bị công tác quyên góp cứu trợ để đối phó thiên tai hiệu quả hơn. Giáo sĩ và giáo dân Công giáo trên cả nước cần tham gia các hoạt động cứu trợ.

Để đảm bảo tính pháp lý và minh bạch, CCPA và hội đồng giám mục sẽ phát hành báo cáo số tiền quyên góp trên các phương tiện truyền thông Công giáo. Jinde Charities sẽ gửi biên lai miễn thuế cho cá nhân và doanh nghiệp, theo thông báo.

Đức Giám mục Xiao Zejiang của Quý Châu và Đức Giám mục Tang Yuange của Thành Đô phát biểu với Faith Press, tổ chức kết nghĩa với Jinde Charities, rằng động thái này cần thiết và dẫn các vụ bão tuyết và động đất ở Wenzhuan xảy ra trong giáo phận của các ngài năm 2008.

“Chúng ta đã nhận sự giúp đỡ của người Công giáo trong và ngoài Trung Quốc lúc đó. Giờ đây đến lượt chúng ta giúp đỡ người khác”, Đức cha Xiao nói.