Phụ nữ Công giáo Indonesia được kêu gọi tham gia chính trị

Các giám mục Indonesia động viên phụ nữ Công giáo tham gia chính trị để họ có thể có ảnh hưởng lớn hơn đến bình đẳng giới.

Cha Guido Suprapto, thư ký điều hành Ủy ban Giáo dân của các giám mục Công giáo, nói có nhiều việc phụ nữ có thể làm khi họ tham gia chính trị. Vì lý do này, ủy ban tiếp tục khuyến khích nữ giáo dân Công giáo tham gia chính trị.

“Chúng tôi đã động viên các tổ chức Công giáo như Phụ nữ Công giáo Cộng hòa Indonesia, Sinh viên và nhà trí thức Công giáo Indonesia, Diễn đàn Hội Công giáo Indonesia, chuẩn bị để có thêm nhiều thành viên nữ tham gia chính trị”, cha Suprapto cho biết.

Giáo hội tổ chức các cuộc họp mặt thường niên với các thành viên Công giáo của các chính đảng và tổ chức Công giáo, nhưng giáo dân Công giáo phải chủ động hơn trong các hoạt động chính trị, ngài nói.

Masruchah, chủ tịch Ủy ban Quốc gia Chống Bạo hành Phụ nữ, nói có ít phụ nữ tham gia chính trị do nhiều yếu tố, bao gồm việc các chính đảng thiếu ý chí chính trị ủng hộ phụ nữ.

Bà nói về mặt văn hóa người dân vẫn thích lãnh đạo nam hơn, và đôi khi niềm tin tôn giáo cũng khiến phụ nữ không thể nắm giữ vai trò lãnh đạo, bao gồm thành viên lập pháp.

Thiếu giáo dục chính trị phù hợp trong xã hội và việc người dân thích các ứng cử viên có nhiều tiền hơn cũng là những thách thức đối với phụ nữ.

Yohanes Handoyo Budhisejati, chủ tịch của Vox Point Indonesia, tổ chức giáo dân Công giáo, nói trong khi phụ nữ Indonesia nhận thức về bất bình đẳng giới, họ thường không thích tham gia chính trị.

Ông nói Vox Point đang xây dựng lực lượng nòng cốt, mặc dù số phụ nữ vẫn ít hơn đàn ông.

“Ngày nay ngày càng nhiều phụ nữ chọn làm việc cho gia đình hơn là tham gia chính trị”, Handoyo phát biểu với ucanews.com.

Chỉ tiêu dành cho phụ nữ

Mặc dù năm 2003 Indonesia đặt chỉ tiêu 30% cho phụ nữ, số lượng phụ nữ tham gia chính trị vẫn còn thấp, đặc biệt là trong quốc hội và các chính đảng.

Theo báo cáo gần đây của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, bất bình đẳng giới ở Indonesia trở thành rào cản chính cho sự phát triển bền vững.

Theo báo cáo, số nữ đại biểu trong quốc hội chiếm 17,1%; hội đồng đại biểu dân cử cấp tỉnh là 16,14%; và hội đồng đại biểu dân cử cấp quận huyện/thành thị là 14%.

Có 97 nhà lập pháp nữ ở cấp quốc gia trong số 560 nhà lập pháp trong giai đoạn 2014-2019, giảm nhẹ so với 103 đại biểu trong nhiệm kỳ trước.