Đức Hồng y Philippines rửa chân cho người nghiện ma túy

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle của Manila sẽ rửa chân cho những người nghiện ma túy và cảnh sát trong Thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh tại nhà thờ Chính tòa Manila.

Trong những năm qua, vị giám chức của Manila thường rửa chân cho người lớn tuổi, phụ nữ và những người tật nguyền trong dịp lễ này.

Cha Roy Bellen, phát ngôn viên của Tổng Giáo phận Manila, nói 12 người được chọn cho nghi thức rửa chân bao gồm cả những người từng nghiện ma túy và người thân của các nạn nhân dùng ma túy bị giết.

Đức Hồng y Tagle chủ sự mục vụ Tuần Thánh bắt đầu từ Chúa nhật Lễ Lá