UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chúa Nhật Lễ Lá

Ngày 7 tháng 4 năm 2017

Phụng vụ Chúa nhật Lễ Lá là dịp chúng ta được đồng hành với Chúa trên con đường Ngài bước lên Thập Giá.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Lá.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng