Đức Giám mục kêu gọi lãnh đạo Philippines thành tâm xám hối

Đức Giám mục Công giáo Philippines kêu gọi lãnh đạo nước này ăn năn và xưng tội.

Đức cha Dinualdo Gutierrez của Marbel nói Tuần Thánh là cơ hội cho các lãnh đạo đất nước nhìn lại những gì họ đã làm.

“Ăn năn, trở về với Thiên Chúa, đền tội bằng cách giúp đỡ đặc biệt những người nghèo”, vị giám chức nói và thêm “Thiên Chúa sẽ phán xét chúng ta ngày sau hết”.

Trước đó, Đức Giám mục Gutierrez cũng kêu gọi lãnh đạo đồng lòng giải quyết các vấn đề của đất nước, quan tâm đặc biệt người đến người nghèo và người không có việc làm.

“Đất nước chúng ta đang bị chia rẽ, thay vì yêu thương và giúp đỡ người khác trở nên tốt hơn thì chúng ta lại cố gắng hạ bệ họ”, ngài nói.

Vị thành viên của hội đồng giám mục nói sự hoán cải của mỗi cá nhân chúng ta bày tỏ bằng cách phục vụ người khác và đương đầu với “sự dữ” mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt.

Cha Amado Picardal, thư ký điều hành Ủy ban về Cộng đồng của Giáo hội nói sự hoán cải của mỗi cá nhân phải luôn hướng tới trách nhiệm xã hội.

“Lòng thương xót và trắc ẩn chúng ta trao cho người khác cũng có nghĩa là đối đầu với cái ác xung quanh chúng ta, đặc biệt trong sự chết chóc, bạo lực và tình trạng giết người ngoại tụng”, vị linh mục nói.

“Chúng ta dự phần không chỉ trong sự hoán cải cá nhân nhưng trong sự chuyển đổi của xã hội của chúng ta”, ngài nói thêm.

Lãnh đạo giáo hội khuyến khích người Công giáo đi xưng tội trong tuần này và mở lòng để có được “sức mạnh chữa lành”.

“Hãy đừng sợ hãi hay e ngại, bạn sẽ được thấy và nhận hồng ân nơi Bí tích Xưng tội bởi vì chúng ta biết lòng thương xót của Thiên Chúa là vô bờ bến”, Cha Reggie Malicdem của nhà thờ Chính tòa Manila nói.

Vị linh mục nói xấu hổ và sợ hãi là cảm giác chung và là một phần trong tiến trình cầu xin được tha thứ.