UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Xây dựng hòa bình bằng các hoạt động văn hóa nghệ thuật

Ngày 25 tháng 4 năm 2017

Bằng cách khuyến khích giới trẻ tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật để xây dựng hòa bình trong cộng đồng vùng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Philippines.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng