Các giám mục kêu gọi hội nghị thượng đỉnh ASEAN cẩn trọng

Các giám mục Philippines kêu gọi hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhóm họp vào cuối tuần này ở Philippines nên cẩn trọng.

Lời kêu gọi của lãnh đạo Giáo hội theo sau những vụ tấn công của các nhóm cực đoan trên vài nơi ở Philippines trước cuộc họp thượng đỉnh từ 26-29/4 tại Manila.

“Cầu nguyện và cẩn trọng”, Đức Giám mục Dinualdo Gutierrez của Giáo phận Marbel nói.

Đức cha Honesto Ongtioco của Giáo phận Cubao ở Manila thúc dục người Công giáo giúp hội nghị khu vực thành công.

“Chúng ta tránh đến một số vùng để giao thông được thuận tiện”, vị giám chức nói.

Đức Tổng Giám mục Ramon Arguelles, vị giám chức nghỉ hưu của Lipa nói mọi người hãy cầu nguyện cho hòa bình ở vùng Đông Nam Á.

“Hãy làm ngay chứ không chờ đợi sự kiện lớn mới hành động”, Đức cha Arguelles kêu gọi.

Chính quyền nói đã triển khai 41.000 nhân viên an ninh để bảo đảm an toàn cho các đoàn đại biểu tham dự hội nghị.