UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Tin mừng Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh

Ngày 28 tháng 4 năm 2017

Chúa Giêsu muốn chúng ta thấy Ngài không phải là một con người cụ thể nhưng là bằng đức tin Ngài đang hiện diện.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng