UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

‘Không nên e ngại tiếng Chúa gọi’

Đức Hồng y Tagle nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thăng tiến đời sống Giáo hội nhân Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi

Ngày 17 tháng 5 năm 2017

‘Không nên e ngại tiếng Chúa gọi’

Hôm 14-5, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle của Manila giảng trong lễ kỷ niệm Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi. Ảnh: Angie de Silva

Đức Hồng y Luis Antonio Tagle của Manila kêu gọi những người có ý muốn phục vụ Giáo hội qua ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến không nên e ngại tiếng Chúa gọi.

“Chúng ta không nên e ngại ơn gọi của mình vì tất cả chúng ta đều được Đức Giêsu mời gọi”, vị giám chức nói trong lễ kỷ niệm Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi hôm 14-5.

“Tất cả chúng ta đều có ơn gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu. Ai cũng được dự phần”, Đức giám mục giảng trước hàng trăm người dự lễ ở nhà thờ chính tòa Manila.

Đức Hồng y Tagle nói mọi người cần được khích lệ “sẵn lòng đáp lại ơn huệ của Chúa”.

Tuy nhiên, vị giám chức của Manila nhấn mạnh “các bậc sống khác nhau” hay ơn gọi riêng của mỗi thành viên trong Giáo hội.

“Về nhu cầu của Giáo hội nơi các linh mục, còn nhiều chỗ bỏ trống. Đây là vấn đề chúng ta cần nhận ra ơn Chúa Thánh Thần hay có thể là chỗ Chúa yêu cầu nơi chúng ta”, Đức Hồng y Tagle nói.

Trước đó ngài kêu gọi giáo sĩ và giáo dân làm việc thúc đẩy ơn gọi nơi người Công giáo ở Manila.

Trong một thư thông báo, vị giám chức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến.

“Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban ơn và đồng thời … kêu gọi thêm nhiều người phục vụ Chúa trong Giáo hội cũng như trong xã hội”.

Đức Hồng y nói kỷ niệm Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi là “dịp may để các cộng đoàn chúng ta nghe kể lại lịch sử ơn gọi và bằng chứng của chính các vị chủ chăn”.

Ngài thúc giục các linh mục chia sẻ lịch sử ơn gọi “để truyền cảm hứng cho giáo dân đáp lại tiếng Chúa mời gọi phục vụ Giáo hội theo những hình thức khác nhau”.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng