UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Khủng hoảng tỵ nạn ở Myanmar

Ngày 29 tháng 5 năm 2017

Các cuộc xung đột ở Myanmar giữa quân đội và các nhóm thiểu số vũ trang đã buộc hàng ngàn thường dân phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn trong các trại tỵ nạn.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng