Giới thiệu bộ sưu tập lịch sử Kitô giáo ở Trung Quốc

Trang Online Chinese Christianity Collection do Trường The Kingdom Business ở Bắc Kinh, Trung Quốc và trang web Globethics.net ở Geneva, Thụy Sĩ, thành lập.

Bộ sưu tập có hơn 34.500 tài liệu nguyên bản được chọn lọc kỹ nói về Kitô giáo và văn hóa Trung Quốc, và một cây phân loại chi tiết, tờ Independent Catholic News đưa tin.

Đây là kết quả hợp tác của nhiều tổ chức Kitô giáo hàng đầu tại Trung Quốc. 2/3 số tài liệu trong bộ sưu tập được viết bằng tiếng Trung Quốc, số còn lại được viết bằng tiếng Anh, Đức, Pháp và các ngôn ngữ khác.

Các tổ chức tham gia đóng góp vào bộ sưu tập gồm: Hạ tầng Tri thức Quốc gia Trung Quốc, Bắc Kinh; Viện Nghiên cứu Trung Quốc-Kitô giáo, Hồng Kông; Trường Chung Chi tại Đại học Trung Quốc Hồng Kông; Chủng viện Thần học Phúc Kiến, Phúc Châu; Đại học Baptist Hồng Kông; Chủng viện Thần học Nam Kinh; Khoa Thần học Yale tại Đại học Yale; Ban Đặc trách Thông tin Trung Quốc, Hamburg, Đức; Viện China-Zentrum St. Augustin, Đức; Viện Nghiên cứu Trung Quốc-phương Tây, Phần Lan; Quỹ Giáo dục Thần học Đông Nam Á và Open Access Repositories (Danh mục kho truy cập mở).

Giáo phái Nestorian ở Ba Tư truyền bá Kitô giáo tại Trung Quốc lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 7. Họ phái thừa sai đến Trung Á và tại đây cộng đoàn phát triển mạnh trong vài trăm năm cho đến khi gần như bị xóa sổ.

Đạo Công giáo La Mã lần đầu tiên đến Trung Quốc năm 1294 nhờ các thừa sai dòng Phanxicô do Thánh Gioan Montecorvino dẫn đầu. Các thừa sai Tin lành đầu tiên đến đây năm 1807.