UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ngày 2 tháng 6 năm 2017

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa luôn hiện diện ở giữa chúng ta.

Mời quí độc giả suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Thánh Thần Hiện Xuống.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng